Bài 1 trang 70 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Xem lại chương 3

Bài 1 (trang 70 SGK Đại số 10)

Lúc nào hai phương trình được cho là tương đương? Ví dụ.

Câu trả lời

– Hai phương trình tương đương lúc chúng có cùng tập nghiệm

– Ví dụ hai phương trình:

2x = 6 – x và x + 7 = 5x – 1

Hai phương trình trên tương đương nhau vì chúng có cùng tập nghiệm là {2}.


Nhìn thấy tất cả: Giải Toán 10

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 1 trang 70 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Video về: Bài 1 trang 70 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Wiki về Bài 1 trang 70 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Bài 1 trang 70 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10 -

Xem lại chương 3

Bài 1 (trang 70 SGK Đại số 10)

Lúc nào hai phương trình được cho là tương đương? Ví dụ.

Câu trả lời

- Hai phương trình tương đương lúc chúng có cùng tập nghiệm

- Ví dụ hai phương trình:

2x = 6 - x và x + 7 = 5x - 1

Hai phương trình trên tương đương nhau vì chúng có cùng tập nghiệm là {2}.


Nhìn thấy tất cả: Giải Toán 10

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận