Bài 1 trang 69 SGK Vật Lý 10

Bài 11: Lực lôi cuốn. Định luật chuyển động và vạn vật lôi cuốn

Bài 1 (trang 69 SGK Vật Lý 10)

Phát biểu định luật vạn vật lôi cuốn và viết quan hệ của lực lôi cuốn.

Câu trả lời

Phát biểu định luật lôi cuốn: Lực hút giữa hai hạt bất kỳ tỉ lệ thuận với tích khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng:

Công thức trọng lực:

G là hằng số của trọng lực, bằng:


Nhìn thấy tất cả Vật lý 10: Bài 11. Lực lôi cuốn. Định luật chuyển động và vạn vật lôi cuốn


Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Bài 1 trang 69 SGK Vật Lý 10

Video về: Bài 1 trang 69 SGK Vật Lý 10

Wiki về Bài 1 trang 69 SGK Vật Lý 10

Bài 1 trang 69 SGK Vật Lý 10 -

Bài 11: Lực lôi cuốn. Định luật chuyển động và vạn vật lôi cuốn

Bài 1 (trang 69 SGK Vật Lý 10)

Phát biểu định luật vạn vật lôi cuốn và viết quan hệ của lực lôi cuốn.

Câu trả lời

Phát biểu định luật lôi cuốn: Lực hút giữa hai hạt bất kỳ tỉ lệ thuận với tích khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng:

Công thức trọng lực:

G là hằng số của trọng lực, bằng:


Nhìn thấy tất cả Vật lý 10: Bài 11. Lực lôi cuốn. Định luật chuyển động và vạn vật lôi cuốn


Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận