Bài 1 trang 62 SGK Vật Lý 11

Bài 11: Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

Bài 1 (trang 62 SGK Vật Lý 11)

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 11.3, trong đó nguồn điện có emf ℰ = 6V và có điện trở trong ko đáng kể. Điện trở REDTrước tiên= RẺ2= 30Ω, RẺ3= 7,5Ω.

a) Tính điện trở tương đương RNHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ của mạch ngoài.

b) Tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở mạch ngoài.

Câu trả lời

a) Điện trở tương đương RNHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ của mạch bên ngoài:Vì nguồn điện có điện trở trong ko đáng kể nên hiệu điện thế ở hai đầu nguồn điện U = = 6V

b) Dòng điện qua mỗi điện trở:

Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 1 trang 62 SGK Vật Lí 11 |  Giải thích 11
Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 1 trang 62 SGK Vật Lý 11 |  Giải thích 11

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 11. Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

Hình Ảnh về: Bài 1 trang 62 SGK Vật Lý 11

Video về: Bài 1 trang 62 SGK Vật Lý 11

Wiki về Bài 1 trang 62 SGK Vật Lý 11

Bài 1 trang 62 SGK Vật Lý 11 -

Bài 11: Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

Bài 1 (trang 62 SGK Vật Lý 11)

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 11.3, trong đó nguồn điện có emf ℰ = 6V và có điện trở trong ko đáng kể. Điện trở REDTrước tiên= RẺ2= 30Ω, RẺ3= 7,5Ω.

a) Tính điện trở tương đương RNHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ của mạch ngoài.

b) Tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở mạch ngoài.

Câu trả lời

a) Điện trở tương đương RNHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ của mạch bên ngoài:Vì nguồn điện có điện trở trong ko đáng kể nên hiệu điện thế ở hai đầu nguồn điện U = = 6V

b) Dòng điện qua mỗi điện trở:

Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 1 trang 62 SGK Vật Lí 11 |  Giải thích 11
Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 1 trang 62 SGK Vật Lý 11 |  Giải thích 11

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 11. Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận