Bài 1 trang 60 SGK Giải tích 12

Bài 2: Hàm số mũ

Bài 1 trang 60 SGK Giải tích 12:

Tìm các hàm:

Câu trả lời:

Tri thức ứng dụng

Hàm lũy thừa y = xα có tập khảo sát D = (0; + ∞).

a) Tính năng


xác định


1 – x> 0

x

Vậy tập xác định D = (-∞; 1).

b) Tính năng Giải Toán 12: Bài 1 trang 60 SGK Giải tích 12 |  Giải bài tập Toán 12 xác định

2 – x2 > 0

x2

-√2

Vậy tập xác định D = (-√2; √2).

c) Tính năng Giải Toán 12: Bài 1 trang 60 SGK Giải tích 12 |  Giải bài tập Toán 12 xác định

x2 – 1> 0

x2 > 1

⇔ x> 1 hoặc x

Vậy tập xác định D = (-∞; -1) ∪ (1; + ∞).

d) Tính năng Giải Toán 12: Bài 1 trang 60 SGK Giải tích 12 |  Giải bài tập Toán 12 xác định

x2 – x – 2> 0

(x + 1) (x – 2)> 0

x 2

Vậy tập xác định D = (-∞; -1) ∪ (2; + ∞).

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

Hình Ảnh về: Bài 1 trang 60 SGK Giải tích 12

Video về: Bài 1 trang 60 SGK Giải tích 12

Wiki về Bài 1 trang 60 SGK Giải tích 12

Bài 1 trang 60 SGK Giải tích 12 -

Bài 2: Hàm số mũ

Bài 1 trang 60 SGK Giải tích 12:

Tìm các hàm:

Câu trả lời:

Tri thức ứng dụng

Hàm lũy thừa y = xα có tập khảo sát D = (0; + ∞).

a) Tính năng


xác định


1 - x> 0

x

Vậy tập xác định D = (-∞; 1).

b) Tính năng Giải Toán 12: Bài 1 trang 60 SGK Giải tích 12 |  Giải bài tập Toán 12 xác định

2 - x2 > 0

x2

-√2

Vậy tập xác định D = (-√2; √2).

c) Tính năng Giải Toán 12: Bài 1 trang 60 SGK Giải tích 12 |  Giải bài tập Toán 12 xác định

x2 - 1> 0

x2 > 1

⇔ x> 1 hoặc x

Vậy tập xác định D = (-∞; -1) ∪ (1; + ∞).

d) Tính năng Giải Toán 12: Bài 1 trang 60 SGK Giải tích 12 |  Giải bài tập Toán 12 xác định

x2 - x - 2> 0

(x + 1) (x - 2)> 0

x 2

Vậy tập xác định D = (-∞; -1) ∪ (2; + ∞).

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận