Bài 1 trang 58 SGK Vật Lý 11

Bài 10: Ghép các nguồn điện thành bộ

Bài 1 (trang 58 SGK Vật Lý 11)

Chiều dòng điện chạy qua đoạn mạch chứa nguồn điện là?

Câu trả lời

Dòng điện chạy qua đoạn mạch chứa nguồn điện có chiều đi ra từ cực dương và đi vào cực âm của nguồn điện.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 10. Mắc các nguồn điện thành bộ

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

Hình Ảnh về: Bài 1 trang 58 SGK Vật Lý 11

Video về: Bài 1 trang 58 SGK Vật Lý 11

Wiki về Bài 1 trang 58 SGK Vật Lý 11

Bài 1 trang 58 SGK Vật Lý 11 -

Bài 10: Ghép các nguồn điện thành bộ

Bài 1 (trang 58 SGK Vật Lý 11)

Chiều dòng điện chạy qua đoạn mạch chứa nguồn điện là?

Câu trả lời

Dòng điện chạy qua đoạn mạch chứa nguồn điện có chiều đi ra từ cực dương và đi vào cực âm của nguồn điện.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 10. Mắc các nguồn điện thành bộ

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận