Bài 1 trang 58 SGK Vật Lý 10

Bài 9: Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện thăng bằng của vật chất

Bài 1 (trang 58 SGK Vật Lý 10)

Nêu khái niệm của lực và điều kiện để thăng bằng của hạt.

Câu trả lời

– Khái niệm lực: Lực là đại lượng vectơ có độ lớn và hướng. Trong hệ đo SI, đơn vị của lực là Newton (N) và ký hiệu là F.

– Điều kiện thăng bằng của hạt: tổng tất cả các lực tác dụng lên vật đồng thời phải bằng ko:

Nhìn thấy tất cả Vật lý 10: Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện thăng bằng của vật chất

Đăng bởi: giainhat.vn


Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Bài 1 trang 58 SGK Vật Lý 10

Video về: Bài 1 trang 58 SGK Vật Lý 10

Wiki về Bài 1 trang 58 SGK Vật Lý 10

Bài 1 trang 58 SGK Vật Lý 10 -

Bài 9: Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện thăng bằng của vật chất

Bài 1 (trang 58 SGK Vật Lý 10)

Nêu khái niệm của lực và điều kiện để thăng bằng của hạt.

Câu trả lời

- Khái niệm lực: Lực là đại lượng vectơ có độ lớn và hướng. Trong hệ đo SI, đơn vị của lực là Newton (N) và ký hiệu là F.

- Điều kiện thăng bằng của hạt: tổng tất cả các lực tác dụng lên vật đồng thời phải bằng ko:

Nhìn thấy tất cả Vật lý 10: Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện thăng bằng của vật chất

Đăng bởi: giainhat.vn


Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận