Bài 1 trang 46 SGK Đại số 11

Bài 1: Quy tắc đếm

Bài 1 trang 46 SGK Đại số 11

Từ các chữ số 1, 2, 3, 4 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm:

một. Một chữ số

b. Hai chữ số.

c. Hai chữ số không giống nhau?

Câu trả lời

Hướng dẫn


một. Liệt kê và đếm.

b. Số tự nhiên được tạo thành có dạng trong đó a, b ∈ {1,2,3,4}.

+) Tìm số cách chọn chữ số a.

+) Tìm số cách chọn chữ số b.

+) Sử dụng quy tắc nhân.

c. Số tự nhiên được tạo thành có dạng


trong đó x, y ∈ {1,2,3,4} (x ≠ y).

+) Tìm số cách chọn để có chữ số x.

+) Tìm số cách chọn chữ số y.

+) Sử dụng quy tắc nhân.

một. Hãy gọi số có 1 chữ số là a

+ Theo đề ta thấy a có 4 cách chọn.

Vậy có 4 cách chọn số có một chữ số.

b. Gọi số có 2 chữ số là

+ Chọn a: có 4 cách chọn

+ Chọn b: có 4 cách chọn

Vậy theo quy tắc nhân ta được: 4,4 = 16 (cách lập)

c. Gọi số có 2 chữ số là

+ Chọn x: có 4 cách chọn

+ Chọn y: có 3 cách chọn (vì y khác x).

Vậy theo quy tắc nhân ta được: 4,3 = 12 (cách lập).

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 1. Quy tắc đếm

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Bài 1 trang 46 SGK Đại số 11

Video về: Bài 1 trang 46 SGK Đại số 11

Wiki về Bài 1 trang 46 SGK Đại số 11

Bài 1 trang 46 SGK Đại số 11 -

Bài 1: Quy tắc đếm

Bài 1 trang 46 SGK Đại số 11

Từ các chữ số 1, 2, 3, 4 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm:

một. Một chữ số

b. Hai chữ số.

c. Hai chữ số không giống nhau?

Câu trả lời

Hướng dẫn


một. Liệt kê và đếm.

b. Số tự nhiên được tạo thành có dạng trong đó a, b ∈ {1,2,3,4}.

+) Tìm số cách chọn chữ số a.

+) Tìm số cách chọn chữ số b.

+) Sử dụng quy tắc nhân.

c. Số tự nhiên được tạo thành có dạng


trong đó x, y ∈ {1,2,3,4} (x ≠ y).

+) Tìm số cách chọn để có chữ số x.

+) Tìm số cách chọn chữ số y.

+) Sử dụng quy tắc nhân.

một. Hãy gọi số có 1 chữ số là a

+ Theo đề ta thấy a có 4 cách chọn.

Vậy có 4 cách chọn số có một chữ số.

b. Gọi số có 2 chữ số là

+ Chọn a: có 4 cách chọn

+ Chọn b: có 4 cách chọn

Vậy theo quy tắc nhân ta được: 4,4 = 16 (cách lập)

c. Gọi số có 2 chữ số là

+ Chọn x: có 4 cách chọn

+ Chọn y: có 3 cách chọn (vì y khác x).

Vậy theo quy tắc nhân ta được: 4,3 = 12 (cách lập).

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 1. Quy tắc đếm

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận