Bài 1 trang 33 sgk Địa Lí 11

BÀI 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NỘI DUNG VÀ VÙNG (tiếp theo)

PHẦN 3. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA Tây Nam Á và Trung Á

Bài 1 trang 33 SGK Địa lý 11

Tìm trong bảng tất cả các nước lớn nhất và nhỏ nhất (về diện tích, dân số) trong mỗi khu vực và xác định vị trí địa lí, lãnh thổ của họ trên bản đồ (hoặc Thái độ 11 trên toàn cầu).

Câu trả lời

– Khu vực Tây Nam Á

+ Về dân số: nước lớn nhất là Iran; Quốc gia nhỏ nhất là: Bahrain.

+ Về diện tích: nước lớn nhất là Ả Rập Xê Út; Quốc gia nhỏ nhất là: Bahrain. – Khu vực Trung Á


+ Về dân số: nước đông nhất là U-dơ-bê-ki-xtan; Quốc gia nhỏ nhất là: Mông Cổ.

+ Về diện tích: nước lớn nhất là Ca-dắc-xtan; Quốc gia nhỏ nhất là: Tajikistan.

Nhìn thấy tất cả Đàm thoại 11: Bài 5. Một số vấn đề về châu lục và khu vực (tiếp theo)

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Địa lý lớp 11, Địa lý 11

Hình Ảnh về: Bài 1 trang 33 sgk Địa Lí 11

Video về: Bài 1 trang 33 sgk Địa Lí 11

Wiki về Bài 1 trang 33 sgk Địa Lí 11

Bài 1 trang 33 sgk Địa Lí 11 -

BÀI 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NỘI DUNG VÀ VÙNG (tiếp theo)

PHẦN 3. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA Tây Nam Á và Trung Á

Bài 1 trang 33 SGK Địa lý 11

Tìm trong bảng tất cả các nước lớn nhất và nhỏ nhất (về diện tích, dân số) trong mỗi khu vực và xác định vị trí địa lí, lãnh thổ của họ trên bản đồ (hoặc Thái độ 11 trên toàn cầu).

Câu trả lời

- Khu vực Tây Nam Á

+ Về dân số: nước lớn nhất là Iran; Quốc gia nhỏ nhất là: Bahrain.

+ Về diện tích: nước lớn nhất là Ả Rập Xê Út; Quốc gia nhỏ nhất là: Bahrain. - Khu vực Trung Á


+ Về dân số: nước đông nhất là U-dơ-bê-ki-xtan; Quốc gia nhỏ nhất là: Mông Cổ.

+ Về diện tích: nước lớn nhất là Ca-dắc-xtan; Quốc gia nhỏ nhất là: Tajikistan.

Nhìn thấy tất cả Đàm thoại 11: Bài 5. Một số vấn đề về châu lục và khu vực (tiếp theo)

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Địa lý lớp 11, Địa lý 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận