Bài 1 trang 23 sgk Địa Lí 11

BÀI 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NỘI DUNG VÀ VÙNG

PHẦN 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU PHI

Bài 1 trang 23 SGK Địa lý 11

Các nước châu Phi cần có những giải pháp gì để khắc phục khó khăn trong quá trình khai thác và bảo vệ tự nhiên?

Câu trả lời

Tài nguyên tự nhiên cần được khai thác, sử dụng và bảo vệ hợp lý

Để hạn chế tình trạng khô hạn cần vận dụng các giải pháp tưới tiêu hợp lý.

– Tuyên truyền giáo dục tăng lên nhận thức của người dân


– Cải thiện các cơ sở y tế để phòng chống HIV / AIDS

– Tuyển dụng giáo dục về ngày càng tăng dân số

Đây là những giải pháp cấp bách cho phần lớn tất cả các nước ở Châu Phi

Nhìn thấy tất cả Đàm thoại 11: Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Địa lý lớp 11, Địa lý 11

Hình Ảnh về: Bài 1 trang 23 sgk Địa Lí 11

Video về: Bài 1 trang 23 sgk Địa Lí 11

Wiki về Bài 1 trang 23 sgk Địa Lí 11

Bài 1 trang 23 sgk Địa Lí 11 -

BÀI 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NỘI DUNG VÀ VÙNG

PHẦN 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU PHI

Bài 1 trang 23 SGK Địa lý 11

Các nước châu Phi cần có những giải pháp gì để khắc phục khó khăn trong quá trình khai thác và bảo vệ tự nhiên?

Câu trả lời

Tài nguyên tự nhiên cần được khai thác, sử dụng và bảo vệ hợp lý

Để hạn chế tình trạng khô hạn cần vận dụng các giải pháp tưới tiêu hợp lý.

- Tuyên truyền giáo dục tăng lên nhận thức của người dân


- Cải thiện các cơ sở y tế để phòng chống HIV / AIDS

- Tuyển dụng giáo dục về ngày càng tăng dân số

Đây là những giải pháp cấp bách cho phần lớn tất cả các nước ở Châu Phi

Nhìn thấy tất cả Đàm thoại 11: Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Địa lý lớp 11, Địa lý 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận