Bài 1 trang 171 sgk Đại số 11

Bài 4: Vi phân

Bài 1 trang 171 SGK Đại số 11

Tìm vi phân của các hàm sau:

Câu trả lời

Hướng dẫn

Sử dụng công thức vi phân: dy = df (x) = f ′ (x) dxNhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 4. Phân biệt

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Bài 1 trang 171 sgk Đại số 11

Video về: Bài 1 trang 171 sgk Đại số 11

Wiki về Bài 1 trang 171 sgk Đại số 11

Bài 1 trang 171 sgk Đại số 11 -

Bài 4: Vi phân

Bài 1 trang 171 SGK Đại số 11

Tìm vi phân của các hàm sau:

Câu trả lời

Hướng dẫn

Sử dụng công thức vi phân: dy = df (x) = f ′ (x) dxNhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 4. Phân biệt

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận