Bài 1 trang 168 SGK Đại số 11

Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác

Bài 1 trang 168 SGK Đại số 11

Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

Câu trả lời

Hướng dẫn

Sử dụng quy tắc để tính đạo hàm của một thương


và bảng đạo hàm cơ bản.

Giải Toán 11: Bài 1 trang 168 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11


Giải Toán 11: Bài 1 trang 168 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Giải Toán 11: Bài 1 trang 168 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Giải Toán 11: Bài 1 trang 168 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Bài 1 trang 168 SGK Đại số 11

Video về: Bài 1 trang 168 SGK Đại số 11

Wiki về Bài 1 trang 168 SGK Đại số 11

Bài 1 trang 168 SGK Đại số 11 -

Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác

Bài 1 trang 168 SGK Đại số 11

Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

Câu trả lời

Hướng dẫn

Sử dụng quy tắc để tính đạo hàm của một thương


và bảng đạo hàm cơ bản.

Giải Toán 11: Bài 1 trang 168 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11


Giải Toán 11: Bài 1 trang 168 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Giải Toán 11: Bài 1 trang 168 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Giải Toán 11: Bài 1 trang 168 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận