Bài 1 trang 162 SGK Đại số 11

Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm

Bài 1 trang 162 SGK Đại số 11

Theo khái niệm, hãy tìm đạo hàm của các hàm số sau:

y = 7 + x – x2 tại xo= 1

y = x3– 2x + 1 tại xo= 2.

Câu trả lời

Hướng dẫn

Bước 1: Giả sử x là số gia của đối số tại xtính y = f (x0 + x) – f (x).


Bước 2: Đặt điểm .

Bước 3: Tìm


.

Sự kết luận Giải Toán 11: Bài 1 trang 162 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11.

Phương pháp 1: Vận dụng công thức

Giải Toán 11: Bài 1 trang 162 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Cách 2: Vận dụng công thức

Giải Toán 11: Bài 1 trang 162 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Bài 1 trang 162 SGK Đại số 11

Video về: Bài 1 trang 162 SGK Đại số 11

Wiki về Bài 1 trang 162 SGK Đại số 11

Bài 1 trang 162 SGK Đại số 11 -

Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm

Bài 1 trang 162 SGK Đại số 11

Theo khái niệm, hãy tìm đạo hàm của các hàm số sau:

y = 7 + x - x2 tại xo= 1

y = x3- 2x + 1 tại xo= 2.

Câu trả lời

Hướng dẫn

Bước 1: Giả sử x là số gia của đối số tại xtính y = f (x0 + x) - f (x).


Bước 2: Đặt điểm .

Bước 3: Tìm


.

Sự kết luận Giải Toán 11: Bài 1 trang 162 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11.

Phương pháp 1: Vận dụng công thức

Giải Toán 11: Bài 1 trang 162 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Cách 2: Vận dụng công thức

Giải Toán 11: Bài 1 trang 162 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận