Bài 1 trang 153 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Bài 32: Chuyển động bằng phản ứng. Bài tập về định luật bảo toàn động lượng

Bài 1 (trang 153 SGK Vật Lý 10 tăng lên)

Hai xe lăn nhỏ khối lượng mTrước tiên = 300g và m2= 2kg chuyển động trên mặt phẳng tai ngược chiều với véc tơ vận tốc tức thời tương ứng vTrước tiên= 2m / s và v2 = 0,8m / s. Sau va chạm, hai oto dính vào nhau và chuyển động với cùng véc tơ vận tốc tức thời. Tìm độ lớn và hướng của véc tơ vận tốc tức thời này. Bỏ qua mọi trở ngại.

Câu trả lời:

Gọi v là véc tơ vận tốc tức thời chung của hai oto sau va chạm.

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của xe khối lượng mTrước tiên trước lúc va chạm.

Vận dụng định luật bảo toàn động lượng ta được:


mTrước tiên.vTrước tiên – m2.v2 = (mTrước tiên + m2) .v


Vì v 1 có trước va chạm.

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập Vật lý 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Bài 1 trang 153 sgk Vật Lý 10 tăng lên

Video về: Bài 1 trang 153 sgk Vật Lý 10 tăng lên

Wiki về Bài 1 trang 153 sgk Vật Lý 10 tăng lên

Bài 1 trang 153 sgk Vật Lý 10 tăng lên -

Bài 32: Chuyển động bằng phản ứng. Bài tập về định luật bảo toàn động lượng

Bài 1 (trang 153 SGK Vật Lý 10 tăng lên)

Hai xe lăn nhỏ khối lượng mTrước tiên = 300g và m2= 2kg chuyển động trên mặt phẳng tai ngược chiều với véc tơ vận tốc tức thời tương ứng vTrước tiên= 2m / s và v2 = 0,8m / s. Sau va chạm, hai oto dính vào nhau và chuyển động với cùng véc tơ vận tốc tức thời. Tìm độ lớn và hướng của véc tơ vận tốc tức thời này. Bỏ qua mọi trở ngại.

Câu trả lời:

Gọi v là véc tơ vận tốc tức thời chung của hai oto sau va chạm.

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của xe khối lượng mTrước tiên trước lúc va chạm.

Vận dụng định luật bảo toàn động lượng ta được:


mTrước tiên.vTrước tiên - m2.v2 = (mTrước tiên + m2) .v


Vì v 1 có trước va chạm.

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập Vật lý 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận