Bài 1 trang 121 SGK Giải tích 12

Bài 3: Ứng dụng của tích phân trong hình học

Bài 1 trang 121 SGK Giải tích 12:

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường:

a) y = x2; y = x + 2

b) y = | lnx |; y = 1

c) y = (x – 6)2; y = 6x – x2

Câu trả lời:

Tri thức ứng dụng


+ Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số y = f (x); y = g (x) và hai đường thẳng x = a; x = b là:

a) Tọa độ giao điểm của hai đồ thị là nghiệm của phương trình:

x2 = x + 2 x2 – x – 2 = 0

Vì vậy, khu vực yêu cầu là:


b) Tọa độ giao điểm của hai đồ thị là nghiệm của pt:

Giải Toán 12: Bài 1 trang 121 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

Vì vậy, khu vực yêu cầu là:

Giải Toán 12: Bài 1 trang 121 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

(Vì lnx> 0 lúc 1).

Giải Toán 12: Bài 1 trang 121 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

c) Giao điểm của hai đồ thị là nghiệm của pt:

(x – 6)2 = 6x – x2

(x – 6) (2x – 6) = 0

x = 3 hoặc x = 6

Vì vậy, khu vực yêu cầu là:

Giải Toán 12: Bài 1 trang 121 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

Hình Ảnh về: Bài 1 trang 121 SGK Giải tích 12

Video về: Bài 1 trang 121 SGK Giải tích 12

Wiki về Bài 1 trang 121 SGK Giải tích 12

Bài 1 trang 121 SGK Giải tích 12 -

Bài 3: Ứng dụng của tích phân trong hình học

Bài 1 trang 121 SGK Giải tích 12:

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường:

a) y = x2; y = x + 2

b) y = | lnx |; y = 1

c) y = (x - 6)2; y = 6x - x2

Câu trả lời:

Tri thức ứng dụng


+ Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số y = f (x); y = g (x) và hai đường thẳng x = a; x = b là:

a) Tọa độ giao điểm của hai đồ thị là nghiệm của phương trình:

x2 = x + 2 x2 - x - 2 = 0

Vì vậy, khu vực yêu cầu là:


b) Tọa độ giao điểm của hai đồ thị là nghiệm của pt:

Giải Toán 12: Bài 1 trang 121 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

Vì vậy, khu vực yêu cầu là:

Giải Toán 12: Bài 1 trang 121 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

(Vì lnx> 0 lúc 1).

Giải Toán 12: Bài 1 trang 121 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

c) Giao điểm của hai đồ thị là nghiệm của pt:

(x - 6)2 = 6x - x2

(x - 6) (2x - 6) = 0

x = 3 hoặc x = 6

Vì vậy, khu vực yêu cầu là:

Giải Toán 12: Bài 1 trang 121 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận