Bài 1 trang 118 SGK Vật Lý 10

Bài 22: Động lượng

Bài 1 (trang 118 SGK Vật Lý 10)

Động lượng là gì? Cho một số ví dụ về lực tình cờ.

Câu trả lời

Động lượng: là hệ gồm hai lực song song, ngược chiều, có độ lớn bằng nhau và tác dụng vào cùng một vật.

Ví dụ:

– Dùng tay vặn vòi, ta tác dụng một mômen xoắn vào vòi.

– Lúc oto sắp đi qua ngã rẽ, người tài xế tác dụng một mômen vào vô lăng.


Nhìn thấy tất cả Vật lý 10: Bài 22. Động lượng

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Bài 1 trang 118 SGK Vật Lý 10

Video về: Bài 1 trang 118 SGK Vật Lý 10

Wiki về Bài 1 trang 118 SGK Vật Lý 10

Bài 1 trang 118 SGK Vật Lý 10 -

Bài 22: Động lượng

Bài 1 (trang 118 SGK Vật Lý 10)

Động lượng là gì? Cho một số ví dụ về lực tình cờ.

Câu trả lời

Động lượng: là hệ gồm hai lực song song, ngược chiều, có độ lớn bằng nhau và tác dụng vào cùng một vật.

Ví dụ:

- Dùng tay vặn vòi, ta tác dụng một mômen xoắn vào vòi.

- Lúc oto sắp đi qua ngã rẽ, người tài xế tác dụng một mômen vào vô lăng.


Nhìn thấy tất cả Vật lý 10: Bài 22. Động lượng

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận