Bài 1 trang 112 SGK Giải tích 12

Bài 2: Tích phân

Bài 1 trang 112 SGK Giải tích 12:

Tính các tích phân sau:

Câu trả lời:

Tri thức ứng dụng

– Sử dụng công thức nguyên thủy mở rộngSử dụng công thức nguyên thủy mở rộng:

Giải Toán 12: Bài 1 trang 112 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12
Sử dụng phân tích:Giải Toán 12: Bài 1 trang 112 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12 sau đó sử dụng công thức nguyên thủy mở rộng: Giải Toán 12: Bài 1 trang 112 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

– Nhân đa thức và vận dụng công thức nguyên hàm: Giải Toán 12: Bài 1 trang 112 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Bài 1 trang 112 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Bài 1 trang 112 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Bài 1 trang 112 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Bài 1 trang 112 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

Hình Ảnh về: Bài 1 trang 112 SGK Giải tích 12

Video về: Bài 1 trang 112 SGK Giải tích 12

Wiki về Bài 1 trang 112 SGK Giải tích 12

Bài 1 trang 112 SGK Giải tích 12 -

Bài 2: Tích phân

Bài 1 trang 112 SGK Giải tích 12:

Tính các tích phân sau:

Câu trả lời:

Tri thức ứng dụng

- Sử dụng công thức nguyên thủy mở rộngSử dụng công thức nguyên thủy mở rộng:

Giải Toán 12: Bài 1 trang 112 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12
Sử dụng phân tích:Giải Toán 12: Bài 1 trang 112 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12 sau đó sử dụng công thức nguyên thủy mở rộng: Giải Toán 12: Bài 1 trang 112 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

- Nhân đa thức và vận dụng công thức nguyên hàm: Giải Toán 12: Bài 1 trang 112 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Bài 1 trang 112 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Bài 1 trang 112 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Bài 1 trang 112 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Bài 1 trang 112 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận