Bài 1 trang 109 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Bài 1: Bất đẳng thức và chứng minh bất đẳng thức

Bài 1 (trang 109 SGK Đại số 10 tăng lên)

Chứng minh rằng nếu a> b và ab> 0 thì 1 / a

Câu trả lời:

Nếu a> b và ab> 0 ta suy ra b 0

Ta có: 1: a = 1: (ab) xb

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn


Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 1 trang 109 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 1 trang 109 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 1 trang 109 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 1 trang 109 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Bài 1: Bất đẳng thức và chứng minh bất đẳng thức

Bài 1 (trang 109 SGK Đại số 10 tăng lên)

Chứng minh rằng nếu a> b và ab> 0 thì 1 / a

Câu trả lời:

Nếu a> b và ab> 0 ta suy ra b 0

Ta có: 1: a = 1: (ab) xb

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn


Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận