Bài 1 trang 106 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Bài 23: Bài tập động lực học

Bài 1 (trang 106 SGK Vật Lý 10 tăng lên)

Một vật khối lượng m đặt trên mặt phẳng nghiêng hợp với phương ngang một góc α (hình 23.2 SGK). Hệ số ma sát trượt giữa vật nhưng mà mặt phẳng nghiêng là μt. Lúc thả ra, vật thể trượt xuống. Gia tốc của vật phụ thuộc vào những đại lượng nào?

A. μtm, α

B. μtg, α

C. μtm, g

D. μtm, g, α


Câu trả lời:

Câu trả lời là ko

+ Có 3 lực tác dụng lên một vật lúc nó trượt xuống mặt phẳng nghiêng:

Trọng lực P bị phân hủy thành hai thành phần Px và Py; lực ma sát Fbệnh đa xơ cứng và phi cơ phản lực nữ


Vận dụng định luật thứ hai của Newton, ta có:

Giải bài tập Vật Lí 10 nâng cao: Bài 1 trang 106 SGK Vật Lí 10 nâng cao

+ Chọn hệ trục Ox theo chiều chuyển động của vật: trên mặt phẳng nghiêng, Oy vuông góc với Ox và hướng xuống.

+ Chiếu biểu thức vectơ (1) lên các trục Ox, Oy ta được:

Theo trục Ox: Px – Fbệnh đa xơ cứng = ma Px – μ.N = ma (2)

Theo trục Oy: Py – N = 0 (3) (theo trục Oy vật ko có gia tốc)

Thay thế (3) thành (2):

Giải bài tập Vật Lí 10 nâng cao: Bài 1 trang 106 SGK Vật Lí 10 nâng cao

Kết quả cho thấy gia tốc a của vật trượt có ma sát trên mặt phẳng nghiêng phụ thuộc vào g, μ, α.

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập Vật lý 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Bài 1 trang 106 sgk Vật Lý 10 tăng lên

Video về: Bài 1 trang 106 sgk Vật Lý 10 tăng lên

Wiki về Bài 1 trang 106 sgk Vật Lý 10 tăng lên

Bài 1 trang 106 sgk Vật Lý 10 tăng lên -

Bài 23: Bài tập động lực học

Bài 1 (trang 106 SGK Vật Lý 10 tăng lên)

Một vật khối lượng m đặt trên mặt phẳng nghiêng hợp với phương ngang một góc α (hình 23.2 SGK). Hệ số ma sát trượt giữa vật nhưng mà mặt phẳng nghiêng là μt. Lúc thả ra, vật thể trượt xuống. Gia tốc của vật phụ thuộc vào những đại lượng nào?

A. μtm, α

B. μtg, α

C. μtm, g

D. μtm, g, α


Câu trả lời:

Câu trả lời là ko

+ Có 3 lực tác dụng lên một vật lúc nó trượt xuống mặt phẳng nghiêng:

Trọng lực P bị phân hủy thành hai thành phần Px và Py; lực ma sát Fbệnh đa xơ cứng và phi cơ phản lực nữ


Vận dụng định luật thứ hai của Newton, ta có:

Giải bài tập Vật Lí 10 nâng cao: Bài 1 trang 106 SGK Vật Lí 10 nâng cao

+ Chọn hệ trục Ox theo chiều chuyển động của vật: trên mặt phẳng nghiêng, Oy vuông góc với Ox và hướng xuống.

+ Chiếu biểu thức vectơ (1) lên các trục Ox, Oy ta được:

Theo trục Ox: Px - Fbệnh đa xơ cứng = ma Px - μ.N = ma (2)

Theo trục Oy: Py - N = 0 (3) (theo trục Oy vật ko có gia tốc)

Thay thế (3) thành (2):

Giải bài tập Vật Lí 10 nâng cao: Bài 1 trang 106 SGK Vật Lí 10 nâng cao

Kết quả cho thấy gia tốc a của vật trượt có ma sát trên mặt phẳng nghiêng phụ thuộc vào g, μ, α.

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập Vật lý 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận