Bài 1 trang 102 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Bài 22: Lực hướng tâm và lực quán tính li tâm. Hiện tượng tăng, giảm, mất trọng lực

Bài 1 (trang 102 SGK Vật Lý 10 tăng lên)

Hãy chọn câu đúng.

Các phi hành gia trên con tàu xoay quanh Trái đất đang trong tình trạng sụt cân do

A. Con tàu ở rất xa Trái đất nên trọng lực của Trái đất giảm đi đáng kể

B. Con tàu ở trong vùng nhưng trọng lực của Trái đất và trọng lực của Mặt trăng thăng bằng nhau.

C. Con tàu đã thoát ra khỏi bầu khí quyển của Trái đất

D. Các nhà du hành và con tàu “rơi” trở lại Trái đất với gia tốc g nên trên boong tàu ko còn lực lượng của con người.


Câu trả lời:

Trả lời: DỄ DÀNG

Các phi hành gia và con tàu phải chịu các lực thu hút và quán tính bằng nhau:

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập Vật lý 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Bài 1 trang 102 sgk Vật Lý 10 tăng lên

Video về: Bài 1 trang 102 sgk Vật Lý 10 tăng lên

Wiki về Bài 1 trang 102 sgk Vật Lý 10 tăng lên

Bài 1 trang 102 sgk Vật Lý 10 tăng lên -

Bài 22: Lực hướng tâm và lực quán tính li tâm. Hiện tượng tăng, giảm, mất trọng lực

Bài 1 (trang 102 SGK Vật Lý 10 tăng lên)

Hãy chọn câu đúng.

Các phi hành gia trên con tàu xoay quanh Trái đất đang trong tình trạng sụt cân do

A. Con tàu ở rất xa Trái đất nên trọng lực của Trái đất giảm đi đáng kể

B. Con tàu ở trong vùng nhưng trọng lực của Trái đất và trọng lực của Mặt trăng thăng bằng nhau.

C. Con tàu đã thoát ra khỏi bầu khí quyển của Trái đất

D. Các nhà du hành và con tàu “rơi” trở lại Trái đất với gia tốc g nên trên boong tàu ko còn lực lượng của con người.


Câu trả lời:

Trả lời: DỄ DÀNG

Các phi hành gia và con tàu phải chịu các lực thu hút và quán tính bằng nhau:

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập Vật lý 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận