Bài 1 trang 100 SGK Giải tích 12

Bài 1: Nguyên hàm

Bài 1 trang 100 SGK Giải tích 12:

Cặp hàm nào sau đây là nguyên hàm của hàm còn lại?

Câu trả lời:

Tri thức ứng dụng

+ F (x) được cho là một nguyên hàm của hàm f (x) trên K nếu:

f ‘(x) = F (x)


+ Nếu F (x) là một nguyên hàm của hàm f (x) trên K thì mọi hàm có dạng F (x) + C (C là hằng số bất kỳ) đều là nguyên hàm của hàm f (x).

Tín hiệu:


a) Ta có: (-e-x) ‘= -e-x. (- x) ‘= e-x

-e-x là một nguyên hàm của hàm e-x

Giải Toán 12: Bài 1 trang 100 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

b) (tội tình2x) ‘= 2.sinx. (sinx)’ = 2.sinx.cosx = sin2x

tội2x là một nguyên hàm của hàm.

Giải Toán 12: Bài 1 trang 100 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Bài 1 trang 100 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Bài 1 trang 100 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12 là một nguyên thủy của hàm Giải Toán 12: Bài 1 trang 100 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Bài 1 trang 100 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

Hình Ảnh về: Bài 1 trang 100 SGK Giải tích 12

Video về: Bài 1 trang 100 SGK Giải tích 12

Wiki về Bài 1 trang 100 SGK Giải tích 12

Bài 1 trang 100 SGK Giải tích 12 -

Bài 1: Nguyên hàm

Bài 1 trang 100 SGK Giải tích 12:

Cặp hàm nào sau đây là nguyên hàm của hàm còn lại?

Câu trả lời:

Tri thức ứng dụng

+ F (x) được cho là một nguyên hàm của hàm f (x) trên K nếu:

f '(x) = F (x)


+ Nếu F (x) là một nguyên hàm của hàm f (x) trên K thì mọi hàm có dạng F (x) + C (C là hằng số bất kỳ) đều là nguyên hàm của hàm f (x).

Tín hiệu:


a) Ta có: (-e-x) '= -e-x. (- x) '= e-x

-e-x là một nguyên hàm của hàm e-x

Giải Toán 12: Bài 1 trang 100 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

b) (tội tình2x) '= 2.sinx. (sinx)' = 2.sinx.cosx = sin2x

tội2x là một nguyên hàm của hàm.

Giải Toán 12: Bài 1 trang 100 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Bài 1 trang 100 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Bài 1 trang 100 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12 là một nguyên thủy của hàm Giải Toán 12: Bài 1 trang 100 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Bài 1 trang 100 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận