Bài 1 trắc nghiệm trang 91 SGK Giải tích 12

Xem lại chương II

Bài 1 trắc nghiệm trang 91 SGK Giải tích 12:

Tìm tập xác định của hàm

(MỘT). (–∞; 1) ∪ (2; + ∞).

(B). (thứ mười hai).

(C). R {1}.

(D). R {1; 2}.

Câu trả lời:


Tri thức ứng dụng

Hàm y = logf (x) xác định f (x)> 0


Chọn câu trả lời KHÔNG

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

Hình Ảnh về: Bài 1 trắc nghiệm trang 91 SGK Giải tích 12

Video về: Bài 1 trắc nghiệm trang 91 SGK Giải tích 12

Wiki về Bài 1 trắc nghiệm trang 91 SGK Giải tích 12

Bài 1 trắc nghiệm trang 91 SGK Giải tích 12 -

Xem lại chương II

Bài 1 trắc nghiệm trang 91 SGK Giải tích 12:

Tìm tập xác định của hàm

(MỘT). (–∞; 1) ∪ (2; + ∞).

(B). (thứ mười hai).

(C). R {1}.

(D). R {1; 2}.

Câu trả lời:


Tri thức ứng dụng

Hàm y = logf (x) xác định f (x)> 0


Chọn câu trả lời KHÔNG

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận